Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti Altamira Softworks, s.r.o.

Táto Webová stránka – platforma SlimEDC.com – je prevádzkovaná spoločnosťou Altamira Softworks, s. r. o.  so sídlom: Jaskový rad 187, 831 01 Bratislava, Slovenská republika. Berieme veľmi vážne ochranu osobných údajov používateľov našej Webovej stránky a zabezpečenie ich osobných údajov. Platforma sa venuje marketingovému prieskumu a vedeckému výskumu vo farmaceutickom a zdravotníckom priemysle.

Táto Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné Webové stránky, a to ako v správe spoločnosti Altamira Softworks, s.r.o. tak aj mimo jej správy. Tu uvedené zásady a postupy ochrany osobných údajov sa na tieto Webové stránky nevzťahujú; odporúčame kontaktovať Prevádzkovateľov týchto stránok priamo, ak potrebujete spoznať ich pravidlá zhromažďovania a distribúcie údajov. Spoločnosť Altamira Softworks, s.r.o. neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa takýchto Webových stránok a ochrany osobných údajov a obchodných postupov vlastníkov a/alebo prevádzkovateľov takýchto Webových stránok, a týmto výslovne odmieta akýkoľvek záväzok a zodpovednosť za ochranu osobných údajov a obchodné postupy takýchto Webových stránok.

Účelom týchto pravidiel ochrany osobných údajov je stanoviť zásady, ktorými sa riadi používanie osobných údajov, ktoré môžeme o vás získať pri používaní tejto stránky. Používaním Webovej stránky alebo registráciou ako používateľ služieb, ktoré poskytujeme, súhlasíte s týmto použitím. Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali tieto pravidlá ochrany osobných údajov.  Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť v dôsledku ochrany osobných údajov, bude podliehať týmto pravidlám ochrany osobných údajov a oznámeniu o ochrane údajov (ak existuje), ktoré sú súčasťou tejto Webovej stránky.

Vaše osobné údaje sú pre nás dôležité a budeme sa starať o ich ochranu. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov nadobudli účinnosť v septembri apríli 2020 a boli naposledy revidované 03. apríla 2020.

 

Zhromažďovanie údajov a ich používanie

V prípade, ak sa rozhodnete kontaktovať nás cez niektorýc z kontaktných formulárov uvedených na Webstránke, budeme o Vás zbierať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a email. Tieto údaje potrebujeme na to, aby sme sa s Vami mohli skontaktovať a poskytnúť Vám vyžiadané informácie.

V prípade ak sa rozhodnete registrovať sa v platforme SlimEDC ako respondent a teda rozhodnete sa zúčastniť prieskumu organizovaného spoločnosťou Altamira Softworks, s. r. o. budeme o Vás zhromažďovať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, email. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné službu SlimEDC ako respondent používať. V prípade ak sa rozhodnete zúčasniť prieskumu, ktorý je honorovaný, budeme ďalej od Vás zbierať nasledovné osobné údaje v rozšírenom rozsahu: telefónne číslo, vaša adresa alebo sídlo, rodné číslo, dátum narodenia a číslo účtu. Tieto údaje sú potrebné na to, aby sme Vám v súlade s legislatívou vedeli vystaviť rámcovú zmluvu a vyplatiť Váš honorár a zároveň eventuálne nahlásiť Váš príjem zodpovedným orgánom (finančná správa, NCZI). Ak sa rozhodnete údaje v rozšírenom rozsahu neposkynúť, môžete aj naďalej využívať služby platformy SlimEDC, avšak bez nároku na honorár. Všetky údaje, ktoré nám poskytujete nám poskytujete dobrovoľne.

Údaje, ktoré sme zhromaždili, sa môžu uchovávať v krajinách EÚ alebo v USA v elektronických dátových úložiskách alebo na serveroch prevádzkovaných 3. stranami, ktoré sú voči spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o. viazané mlčanlivosťou a v zmysle GDPR sú Sprostredkovateľmi.

Vaše osobné údaje môžeme použiť aj na to, aby sme vás kontaktovali aj s komerčnou ponukou. Ak s uvedeným nesúhlasíte, môžete nám to písomne oznámiť na adrese hello@slimedc.com. Žiadne osobné údaje, ktoré poskytnete na tejto Webovej stránke neposkytneme žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu. Výnimku tvorí poskytnutie osobných údajov zo zákonných dôvodov.


Súbory cookie

Malé textové súbory, ukladané do zariadenia Užívateľa Webstránky. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka “spozná” a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených údajov pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Na Webstránke sú používané 4 druhy cookies, ktorých nastavenia si Užívateľ môže pri prvej návšteve personalizovať alebo pri každej ďalšej návšteve využiť možnosť zmeny nastavenia Cookies v spodnej časti Webstránky. Používame tieto druhy Cookies: nevyhnutné – cookies, ktoré sú potrebné na fungovanie stránky, analytické – cookies, ktoré sú potrebné na analýzu návštevnosti a správania návštevníka stránky, marketingové – cookies, ktoré sú potrebné na sprostredkovanie funkcii sociálnych médií či akýchkoľvek iných marketingových funkcií, vrátane personalizácie reklamy alebo možnosti Užívateľa zacieliť reklamou aj na iných stránkach než je Webstránka, preferenčné – cookies, na základe ktorých personalizujeme Webstránku Užívateľovi. Webstránka používa aj Cookies tretích strán, najmä, ale nie výhradne Google Adwords, Google Adsense, Google Analytics, Hotjar, Smartlook, Facebook, Instagram, Eucookie.eu, a.i.

V prípade ak Užívateľ nevyjadrí explicitný súhlas s použitím niektorého druhu cookies, s výnimkou nevyhnutných, cookies nebudú používané.

Automaticky nazhromaždené údaje nespájame s osobnými informáciami, pokiaľ nemáme dôvod domnievať sa, že používateľ sa na našej stránke nezaoberá trestnou alebo podvodnou činnosťou.

 

Osoby vo veku menej ako 13 rokov

Táto webová stránka nie je určená ani navrhnutá na používanie ďeťmi vo veku menej ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od alebo o akejkoľvek osobe vo veku menej ako 13 rokov. Ak máte menej ako 13 rokov a chcete položiť otázku alebo použiť túto Webovú stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý vyžaduje, aby ste odoslali svoje osobné údaje, požiadajte svojho rodiča alebo opatrovníka, aby tak urobil vo vašom mene.

 

Zabezpečenie osobných informácií

Zaviedli sme primerané opatrenia a používame technológie a pravidlá s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a nesprávnym používaním a budeme aktualizovať tieto opatrenia podľa vhodnosti, keď budú k dispozícii nové technológie. Dodržujeme všeobecne uznávané normy v danom odvetví pre ochranu osobných údajov, ktoré nám boli predložené, a to ako počas prenosu, tak aj po ich prijatí. Žiadna metóda prenosu cez internet alebo metóda elektronického ukladania údajov však nie je na 100 % bezpečná. Z tohto dôvodu, kým používame komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Osobné údaje sú uložené na serveroch Prevádzkovateľa, fyzická bezpečnosť dát je zabezpečovaná subdodávateľmi Prevádzkovateľa, najmä spoločnosťou Hetzner Online GmbH. Datacentrum, kde sú dáta uložené je vybavené bezpečnostnými štandardmi v súlade s ISO normou 27001. Prístup k osobným dátam je založený na princípe nevyhnutnosti, teda prístup má len ten pracovník Prevádzkovateľa alebo oprávneného subdodávateľa, ktorý prístup nevyhnutne potrebuje k vykonávaniu svojich pracovných úloh.

 

Presnosť osobných údajov

Spoločnosť Altamira Softworks, s.r.o. vynakladá primerané úsilie na to, aby osobné údaje, ktoré zhromažďuje sa priebežne používajú, boli presné, úplné, aktuálne a relevantné na základe najnovších informácií, ktoré máme k dispozícii.

Je zodpovednosťou každého jednotlivca zabezpečiť, aby osobné údaje, ktoré sa na neho vzťahujú, boli presné, úplné a aktuálne.

Spoločnosť Altamira Softworks, s.r.o. je oprávnená pokúsiť sa o potvrdenie týchto informácií za pomoci odbornej alebo podobne poverenej agentúry alebo vyšetrovacej služby. Všetky globálne jednotky použijú výsledky takéhoto overenia iba na účely potvrdenia presnosti a úplnosti informácií, ktoré poskytnete. Tieto výsledky nezverejníme žiadnej tretej strane, pokiaľ to zákon nevynucuje.


Prístup k osobným údajom

Ak chcete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, požadujeme, aby ste vašu žiadosť odoslali písomne na e-mailovú adresu hello@slimedc.com. Môžete získať prístup k osobným údajom a opraviť ich, zmeniť ich alebo ich úplne odstrániť. Zaväzujeme sa poskytnúť alebo vymazať požadované osobné údaje do 30 dní od prijatia vašej žiadosti o získanie prístupu alebo vymazanie osobných údajov. Ak nemôžeme splniť vašu žiadosť, poskytneme vám písomné vysvetlenie, prečo sme museli zamietnuť vašu žiadosť o poskytnutie prístupu.

 

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. čas od času mení a dopĺňa tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Ak vykonáme akékoľvek zmeny v spôsobe, akým použijeme vaše osobné údaje, sprístupníme vám tieto informácie odoslaním oznámenia na tejto stránke.